Rychlé a efektivní vymáhání pohledávek

Úvod  |  Nabídky  |  Ceník  |  Informace  |  O nás  |  Kontakty
 
 

Nabídky služeb vymáhaní dluhů a správy pohledávek


Credit Back SE nabízí efektivní vymáhání pohledávek legální cestou.

Vymáhání dluhů, vymáhání a správa pohledávek v Praze a celé republice.

Nabízíme vymáhaní pohledávek v rámci programů, ověřených a stále zdokonalovaných v praxi:

Vymáhaní nezaplacených půjček a úvěrů.

U tohoto typu pohledávek obvykle nebývá problém s důkazy, proto to může jít ráz na ráz: Prověříme, zda se dlužník nenechal oddlužit, pak získáme vykonatelný titul a ten nakonec vymůžeme.

Věřitelé obvykle souhlasí s rázným postupem, protože vědí, že stejným lidem už nepůjčí. Ale jsou i případy, kdy musíme a umíme postupovat velmi citlivě - půjčky v širší rodině nebo mezi přáteli, půjčky podniků zaměstnancům a podobně.

Zkuste pracovat s námi a uvidíte, jak to jde jednoduše, a přitom úspěšně. Zajistíme vrácení vašich peněz v nárokované výši a v požadovaném termínu a zároveň ochráníme vaši dobrou pověst.

Umíme se i vypořádat se situací, kdy vymáhání bude "na dlouhé lokte", zatímco vy potřebujete své peníze rychle. V takovém případě od vás pohledávku odkoupíme, a bude jen naše věc, kdy a jak ji vymůžeme.


Vymáhání nezaplaceného nájemného

Tady postupujeme s důraznou vlídností a vlídnou důrazností. Chápeme, jak je nepříjemné poslat exekutora na souseda nebo družstevníka. Chápeme také, že vystěhování nájemníků (nejen z městských bytů) může být politickou třaskavinou.

Jenže brát ohledy na bezohledné uživatele cizího majetku by byla hloupost. Doplatili by na to všichni řádní nájemníci. V případě chronických neplatičů proto postupujeme rázněji.

Zvláštní kapitolou jsou nájemníci nebytových prostorů, kdy věřitelé mívají zájem, aby dlužník doplatil a pokračoval v nájmu. Upřednostňujeme proto postup, který nazýváme dlouhodobým kontrolním tlakem. Tuto službu ale zatím poskytujeme pouze v Praze a Středočeském kraji.

Vymáhání nezaplacených faktur

Tento typ pohledávek je těžké správně vybalancovat... Na jednu stranu je totiž žádoucí začít dluh vymáhat hned, jakmile nastane jen malé prodlení - je totiž dokázáno, že s každým dnem prodlení vymahatelnost rychle klesá. Na druhou stranu ale nechcete přijít o zákazníka, který je jen "dočasně" v problémech, a tak se raději chcete vymáhání vyhnout - a odkládáte je tak dlouho, až...

Když se na nás ale obrátíte včas, už když začínáte tušit, že s úhradou faktury něco není v pořádku, tak uvidíte, že i takovéto dluhy lze řešit úspěšně a poměrně jednoduše.